A A A

kongres tańca

[alt] Instytut muzyki i tańca


Joanna Klass

Joanna Klass

Kurator projektów teatralnych w Instytucie Adama Mickiewicza. Jej praca ma zasięg międzynarodowy. Wcześniej była dyrektorem Roku Grotowskiego oraz dyrektorem interdyscyplinarnej organizacji pozarządowej Arden2, którą stworzyła i prowadzi od siedemnastu lat w USA. Skupia się na otwartej, powszechnie dostępnej I wzajemnej wymianie wiedzy, kultury oraz doświadczeń.