A A A

kongres tańca

[alt] Instytut muzyki i tańca


organizatorzy

Instytut Muzyki i tańca

Instytut Muzyki i Tańca został powołany z dniem 1 października 2010 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Powstanie Instytutu poprzedziły konsultacje środowiskowe oraz trzymiesięczny okres przygotowywania strategii rozwoju w ramach dialogu społecznego z polskimi organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie muzyki i tańca. Podstawową misją IMiT jest działalność na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce.

www.imit.org.pl

Fundacja Ciało/Umysł

Fundacja Ciało/Umysł to organizacja dedykowana szeroko pojętej sztuce contemporary dance. Naszą misją jest tworzenie profesjonalnych warunków do jej manifestowania, rozwoju i promocji, tworzenie miejsca dialogu między artystą tańca a widzem.
Poprzez swoje działania dążymy do stworzenia w Warszawie fizycznej przestrzeni dla prezentacji, produkcji, edukacji i promocji tańca współczesnego. Przestrzeni, skupiającej i integrującej polskich i międzynarodowych twórców, a także odbiorców tej dziedziny sztuki. Miejsca, w którym młodzi, niezależni choreografowie i artyści znajdą studio na warsztaty, eksperymenty, debiuty i premiery, teoretycy - materiały do badań dzięki archiwum i mediatece, a publiczność zobaczy najnowsze trendy w tej dziedzinie sztuki. Nasza działalność obejmuje organizację międzynarodowego festiwalu, warsztatów i konferencji oraz prezentację wybitnych przedstawicieli tańca współczesnego, jak również promocję naszych artystów zagranicą.

www.cialoumysl.pl