A A A

kongres tańca

[alt] Instytut muzyki i tańca


Raporty o stanie tańca

W dziale Materiały zapoznać się można z najnowszymi raportami o stanie tańca w Polsce. Przemiany i stan infrastruktury, perspektywy i możliwe kierunki rozwoju - wszystko to znajduje się w raportach regionalnych. Ponadto - analiza sytuacji zawodowej edukacji tanecznej, obecności tańca w Internecie czy położenia tańca ludowego. Zapraszamy do lektury!

W późniejszym terminie opublikowane zostaną raporty nt. sytuacji tańca w Poznaniu i Krakowie.